Překlady

 
Obousměrné překlady z němčiny a do němčiny (všeobecné, publicistické, certifikáty, úřední, odborné texty, smlouvy) pro firmy, veřejné instituce, soukromé osoby.

  • zajistím kvalitní překlady i z následujících jazyků: angličtina, španělština, francouzština
  • korektury českých textů
  • na žádost lze zajistit i úřední ověření překladu

Cena překladů:
1 NS z NJ do ČJ: 350,- Kč
1 NS z ČJ do NJ: 450,- Kč