Výuka německého a českého jazyka

 
 
 
 
 

Německý jazyk, překlady a tlumočení

 
Potřebujete se rozmluvit v němčině kvůli zaměstnání, nebo jen sháníte kvalitní překlady německých textů? Chystáte se na zkoušky z němčiny a chcete přípravu pod vedením zkušeného lektora? Jste-li z Vysočiny či okolí Jihlavy, pak mne stačí kontaktovat.

Nabízím soukromou výuku německého jazyka pro děti, dospělé i firmy. Rovněž vyučuji češtinu pro cizince a zajišťuji doučování němčiny a češtiny. Kromě výuky připravuji studenty k maturitě a dalším jazykovým zkouškám všech stupňů. Poskytuji překlady a tlumočení v německém i českém jazyce. V češtině se zabývám i editorskou činností a korekturami. Pro větší počet uchazečů lektoruji semináře a kurzy, které organizuji dle požadavků zájemce.

 • soukromá výuka německého a českého jazyka
 • doučování českého a německého jazyka
 • překladatelská činnost (čeština, němčina, angličtina, španělština, francouzština)
 • lektorování seminářů, kurzů
 • editorská a korektorská činnost (český jazyk)
 • organizování seminářů, konferencí a jiných (vzdělávacích) akcí
 • autorská činnost
 
 
 

Dana Hrušková

 
 
Pedagogická praxe: 30 let (SOŠ, gymnázium, ZŠ, OSVČ)
 • lektorka a metodička NJ – (lektorování od r. 2002 - semináře v ČR pro SGUN, metodická centra, lektorka projektů MŠMT JAME, Brána jazyků, NIDV - CLIL)
 • výuka německého a českého jazyka v kurzech i soukromě (VOŠ Jihlava, OA Jihlava, PC Jihlava, NIDV - Brána jazyků, JŠ Polyglot, JŠ James Cook Languages, s.r.o., JŠ Honzík Jihlava aj.)
 • v letech 2006 - 2015 místopředsedkyně SGUNu (Spolek germanistů a učitelů němčiny ČR)
 • od dubna 2015 do ledna 2017 předsedkyně Spolku germanistů a učitelů němčiny ČR
 • externí spolupracovnice a editorka nakladatelství Raabe ("Deutsch mit Spaß"), Klett (kniha testů "K nové maturitě bez obav"), Hueber (didaktizace povídek L. Thomy), časopisu Freundschaft (didaktické materiály do výuky), Fraus (interaktivní učebnice k učebnici Prima), nakladatelství Infoa (zrcadlová četba)
 • hodnotitelka a autorka testových úloh pro CERMAT
 • recenzertka učebnic pro MŠMT
 • koordinátorka nových školních vzdělávacích programů
 
 
 
 
 
 
 
Vzdělání (výběr):
 • 1984 - 1989 Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, obor český jazyk - německý jazyk. Studium ukončeno obhajobou diplomové práce a složením státní závěrečné zkoušky.
 • 2003 – 2004 - cyklus pro multiplikátory něm. odborného jazyka na CDVU Masarykovy univerzity v Brně (ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha, úřadem Bundesverwaltungsamt v Praze a KulturKontakt v Rakousku)
 • 2008 – 2009 studium k výkonu specializovaných činností dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedag. pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • 1/ - 3/2012 - Studium hodnotitelů písemných prací společné části maturitní zkoušky NJ (Cermat)
 • absolvovány desítky seminářů a stipendijních pobytů pro učitele ČJ a NJ v ČR i v zahraničí
 
 
 

Moji klienti

 
děti, žáci a studenti všech typů škol
dospělí
učitelé všech typů škol
školy a firmy (akce na zakázku)
vzdělávací instituce